News & Media

News and media

Agri-Expo promotes transformation in show industry / Agri-Expo bevorder transformasie binne skoubedryf

Agri-Expo ledeskouvergadering 2017 2


Petrus Ockhuis from Wuppertal, Riana van Rensburg (Agricultural Advisor, Western Cape Agriculture Department), Johan Ehlers (Chief Executive Officer, Agri-Expo), Steward van Rooy from Wuppertal and Hugo Lochner (President, Agri-Expo) at Agri-Expo’s meeting for agricultural shows in Paarl.

AGRI-EXPO PROMOTES TRANSFORMATION IN SHOW INDUSTRY

Upcoming farmers and their experience of agricultural shows were in the spotlight at Agri-Expo’s annual agricultural show meeting held in Paarl on 9 June 2017. This year’s gathering of agricultural shows who are members of the Cape of Good Hope Agricultural Society was attended by more than 50 representatives from 14 different shows in the Western and Northern Cape.

According to Johan Ehlers, Chief Executive Officer of Agri-Expo, this annual initiative creates a platform for agricultural shows to move forward: “The purpose of the meeting is to exchange ideas amongst shows, stimulate new ways of thinking, discuss agricultural trends – national as well as international, and coordinate show dates. This year’s theme was Transformation in Agricultural Shows, to specifically give upcoming farmers an opportunity to come and tell their stories themselves.”

Dr Dirk Troskie, Director of Business Planning and Strategy at the Western Cape Agriculture Department, spoke about their Connect Agri campaign reaching out to rural areas in collaboration with agricultural shows. The purpose of this programme is to initiate contact between upcoming and commercial farmers, launch new services and to make young people excited about careers in agriculture.

Riana van Rensburg, Agricultural Advisor of the Western Cape Agriculture Department, highlighted the success of Clanwilliam’s agricultural show for upcoming farmers. The show grew from 87 participants with 69 sheep and goats in 2015 to 191 participants with 105 sheep and goats in 2017. One of the participants, Amelia Koopman, said she “felt at home” this year and described the recognition, motivation and feedback from the judges as “exceptional”. Every year the winners of the upcoming show are invited to participate in the show for established farmers.

According to Van Rensburg, agricultural shows add value as “upcoming farmers cannot remain upcoming for ever; for their human dignity, their financial prosperity and for growth in the agricultural sector, we need to help them on their journey to become proper commercial farming concerns.”

The Cape of Good Hope Agricultural Society (known today as Agri-Expo) was founded in 1831 and is the oldest agricultural society in South Africa. The organisation promotes the image of agriculture through marketing initiatives such as expos, including the South African Cheese Festival and the Big Farm Taste at Livestock. For more information, visit www.agriexpo.co.za, follow Agri-Expo on Facebook or Twitter, or contact Agri-Expo at 021 975 4440 or admin@agriexpo.co.za.

AGRI-EXPO BEVORDER TRANSFORMASIE BINNE SKOUBEDRYF

Opkomende boere en hul ervaring van landbouskoue was in die kollig tydens Agri-Expo se jaarlikse landbouskouvergadering wat op 9 Junie 2017 in die Paarl gehou is. Dié byeenkoms vir landbouskoue wat lid is van die Kaap die Goeie Hoop Landbougenootskap is vanjaar deur meer as 50 verteenwoordigers van 14 verskillende skoue in die Wes- en Noord-Kaap bygewoon.

Volgens Johan Ehlers, Hoof Uitvoerende Beampte van Agri-Expo, skep die organisasie met dié jaarlikse instelling ’n platform vir landbouskoue om vorentoe te beweeg: “Die doel van die vergadering is om idees uit te ruil tussen skoue, nuwe denkpatrone te stimuleer, tendense in landbou – nasionaal én internasionaal – te bespreek, en skoudatums te koördineer. Vanjaar was ons tema Transformasie in Landbouskoue, om spesifiek aan opkomende boere ’n geleentheid te gee om self hul storie te kom vertel.”

Dr Dirk Troskie, Direkteur van Sakebeplanning en -strategie by die Wes-Kaapse Departement Landbou, het vertel hoe hul Connect Agri-veldtog in samewerking met landbouskoue na die platteland wil uitreik. Die doel van dié program is om opkomende en kommersiële boere by mekaar uit te bring, nuwe dienste bekend te stel en op jongmense opgewonde te maak oor loopbane in landbou.

Riana van Rensburg, Landbou-adviseur van die Wes-Kaapse Departement Landbou, het Clanwilliam se landbouskou vir opkomende boere as suksesverhaal uitgesonder. Die skou het gegroei van 87 deelnemers met 69 skape en bokke in 2015 tot 191 deelnemers met 105 bokke en skape in 2017. Een van die deelnemers, Amelia Koopman, sê sy het vanjaar “tuis gevoel” en het die erkenning, motivering en terugvoering van die beoordelaars as “besonders” beskryf. Die wenners van die opkomende skou word elke jaar genooi om aan die skou vir gevestigde boere deel te neem.

Volgens Van Rensburg lê die waarde van landbouskoue juis daarin dat “opkomende boere tog nie vir altyd opkomend kan bly nie; vir hul menswaardigheid, hul finansiële welvaart en vir die groei van die landbousektor, het ons nodig om hulle te help op die pad na volwaardige kommersiële boerderye.”

Kaap die Goeie Hoop Landbougenootskap (vandag bekend as Agri-Expo) is in 1831 gestig en is die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika. Die organisasie bevorder die beeld van landbou deur bemarkingsinisiatiewe soos ekspo’s, waaronder die Suid-Afrikaanse Kaasfees en die Groot Plaasproe by Livestock. Vir meer inligting, besoek www.agriexpo.co.za, volg Agri-Expo op Facebook of Twitter, of kontak Agri-Expo by 021 975 4440 of admin@agriexpo.co.za.